Pågående- Planprogram för Skeppsbron

Båtar vid Härnösands hamn.

Arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Skeppsbron har påbörjats. Planprogrammet ska ta fram mål och riktlinjer för hur området ska utvecklas i framtiden för att bli en långsiktigt hållbar och god levnadsmiljö.

Skeppsbron med intilliggande kajstråk är ett område som står inför spännande förändringar i Härnösand. Flera investeringar i infrastruktur-, bostäder- och trafikprojekt kommer genomföras inom en 10-års period och behovet av att samordna och staka ut riktlinjer har framgått.

Planprogrammet syftar till att skapa en sammanhängande vision för området, så att kommande planeringsarbete blir genomtänkt och enhetligt. Programmet är under uppstart och planering sker för hur processen är tänkt att fortskrida.

Vill du vara med i kommande dialog?

Har du idéer, vill vara med i dialogprocessen eller kanske har du en fundering? Hör av dig till oss på planavdelningen på 0611-34 80 00 (växel) eller planarenden@harnosand.se.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Vad händer nu?

2021 februari

Dialogprocessen planeras ytterligare.

2020 december

En dialogplan börjar utarbetas för processen och samtal förs med kommunens demokratiutvecklare.

2020 september

Beslut om att påbörja arbetet med att framta ett planprogram för Skeppsbron tas i kommunstyrelsen. Projektgrupp samt styrgrupp formateras i bred representation från samhällsförvaltningen och tillväxtavdelningen.

Övrig information

Har du frågor om planprogrammet eller vill vara med i dialogen framöver?

Kontakta:
Hanna Krämmer
Planhandläggare och projektledare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se