Skolnämnden

Skolnämnden ansvarar för förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan, entreprenörs- och teknikskolan (KomTek) och musik- och kulturskolan.

Verksamheten styrs av skollag, läroplaner och kommunens mål som anges i skolplanen. Delaktighet, engagemang och entreprenöriellt förhållningssätt är de värderingar som ska genomsyra verksamheten.

I skolnämndens ansvar ligger också att göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Ordförande skolnämnden:
Ann-Christine Myrgren
Telefon: 0611 - 34 89 41
Mobil: 073 - 460 46 85 
E-post: ann-christine.myrgren@harnosand.se

Skolnämnden
E-post: skolforvaltningen@harnosand.se

Nämndsekreterare:
Linnea Nordin
Telefon: 0611 - 34 89 75
E-post: linnea.nordin@harnosand.se