Övergripande visioner och mål

Vision beskriver en gemensam bild av ett önskat framtida tillstånd. Visionen ska tydliggöra varför en organisation eller en verksamhet finns till, för vem den finns till och vart den är på väg.

Mål är något man ska uppnå, förvärva eller förverkliga genom att genomföra insatser.  För varje mål anges riktlinjer för hur målen ska förverkligas och indikatorer som visar hur måluppfyllelsen mäts.

Kommunfullmäktige fastställer, tillsammans med budgeten, övergripande mål och inriktning för kommunens samlade verksamhet varje år.

TillväxtstrategiPDF (pdf, 458.7 kB)
Årsplan 2018 - Mål och budgetPDF (pdf, 1.4 MB)
Översiktsplan 2011-2025PDF (pdf, 8.7 MB)