Murbergets förskola

En röd förskola som ligger högt uppe på Murberget. Förskolan har utsikt över hamnen och är byggd i tre flyglar.

För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande.

Vår förskola ligger i det natursköna området på Murberget. Vi har nära till Länsmuseet med friluftsområde.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan och med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Förskolan vill erbjuda barnen att upptäcka och lära tillsammans genom olika skapande och uttrycksformer.

Vi vill ge barnen lust att lära, en positiv upplevelse till naturen samt stimulera till språk genom sång, dans och drama. Vi arbetar med motorik och rörelse som kan hjälpa barnen till ett mer balanserat liv och som ger barnen ökad koncentrations –och inlärningsförmåga.

För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Information

Fortbildningsdag 30 oktober 2019.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast en vecka före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Förskolan
Telefon: 0611-34 89 72

Grön
Telefon: 070-301 38 85

Blå
Telefon: 070-301 15 97

Regnbågen
Telefon: 070-301 20 59

Gul
Telefon: 070-301 20 59

Röd
Telefon: 070-301 28 79

Köket
Telefon: 0611-34 89 73

Rektor
Lena Gustafsson
Telefon: 070-191 64 05
E-post: lena.gustafsson@harnosand.se

Besöksadress
Murbergsvägen 25
871 50 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Grön

1-2 år

Blå

2-3 år

Röd

3 år

Regnbågen

4-5 år

Gul

4-5 år

Orange

5 år


Våra lärmiljöer

Vi vistas mycket utomhus och miljöerna på Länsmuseet och dess miljöer runt om berikar barnens möjligheter till nya upptäckter i sin lek och lärande. Inne på vår förskola erbjuds barnen många möjligheter till lek och lärande. Vi utvecklar och förändrar dess innehåll utifrån barnens intressen och behov samt speglar pågående projekt.

Vi vill ge barnen tillgång till utforskande och spännande miljöer. Vårt mål är att skapa mötesplatser där barnen möts av material som väcker lust och nyfikenhet till att vara delaktighet och lek.

Föräldrainflytande

Vi har dagliga möten med föräldrar vid hämtning och lämning där vi möts i ett bra samarbete runt det enskilda barnet. Utöver det har vi planerade möten med föräldrar i återkommande aktiviteter.

Föräldramöte:
Varje höst bjuder förskolan in till möte med föräldrar.

Drop-in fika:
Föräldrar bjuds in att besöka förskolan för att få ta del av verksamheten.

Utvecklingssamtal:
En gång per år bjuder förskolans personal in föräldrar till ett samtal runt barnet. Vid önskemål erbjuds fler samtal.

Inskolning

På Murbergets förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldrar aktivt deltar i verksamheten tillsammans med barnet. Under denna tid hinner både barnet och den vuxne bli trygga med personal, rutiner och miljö på förskolan. Det ger även den vuxne en god inblick i verksamheten och den får tid att lära känna pedagogerna.

Kläder på förskolan 

Här är en lista på kläder vi önskar att ni har på förskolan för att vi ska kunna vara ute med barnen. Barnens kläder ska vara märkta med namn.

Kläder att ha på förskolan

Höst och vår

Vinter

Sommar

Fodrade stövlar

Vinterfodrade stövlar

Solskyddsfaktor

Tunnare mössa

Varm mössa

Solhatt/Keps

Tunnare vantar med tumme

2 par varma tumhandskar

Springskor

Fodrade galonhandskar

Halskrage

Kort- och långärmad tröja

Fleecekläder

Overall

Ofodrade stövlar

Regnkläder gärna fodrat

Raggsockor

Regnkläder


Hjälm med grönt spänne


 

Extra kläder

Antal

Kläder

2 st.

Tröjor med lång ärm

2 st.

Tröjor med kort ärm

3 par

Byxor

3 par

Strumpor

3 st.

Kalsonger eller trosor för de som inte använder blöja

Hållbar utveckling

Barnen får möjlighet att aktivt delta och arbeta på ett roligt och engagerat sätt i miljöarbetet. Aktiviteterna kan vara att plocka skräp, källsortering samt temadagar kopplade till miljön.

Barnen ska möta en hållbar förskola där hållbarutveckling står i centrum såväl ekonomiskt, social som miljömässigt.

Våra fokusområden för 2019-2020

  • Hälsa och välbefinnande
  • Natur och hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Återvinning och källsortering

Mer om vår verksamhet

  • Synliggöra och medvetandegöra våra olika språk
  • Utveckla och utöka våra utomhusaktiviteter
  • Undersöka naturvetenskap och teknik.

Murbergets förskola är en pedagogisk mötesplats för barn och vuxna. Vår inspiration i det dagliga arbetet bygger på Reggio Emilias-förskole filosofi som vi vill ska synas i den dagliga pedagogiska praktiken. Att utveckla barns möjligheter att uttrycka sig är en bärande idé i Reggio Emilias filosofi. Man använder begreppet "de hundra språken". Barnet äger ”hundra språk”, hundra sätt att tänka, att uttrycka sig, att förstå och möta andra.

Med lust och glädje i fokus vill vi ge barnen möjlighet att utveckla så många språk som möjligt tillsammans med andra. Det gör vi genom att erbjuda dem olika sätt att uttrycka sig och olika aktiviteter i varierande miljöer. Vi använder oss aktivt av stödtecken och bildstöd till alla barn som en väg till det talade språket och en hjälp i språkutvecklingen. Lek och lärande hör ihop och berikar varandra. Förskolan har ett ansvar att se till att skapa olika former av lekfulla, estetiska, känslomässiga och relationella lärprocesser så att motivation och glädje är i centrum.

Murbergets förskola arbetar utifrån gemensamt tema för alla avdelningar. Årets tema är ¨Härnösand genom barns ögon¨. Det gemensamma temat skapar en gemenskap och delaktighet mellan barn och pedagoger. Målet med temat är att vi ska öka barnens möjlighet och intresse för språk och berättande. Vi vill ge barnen goda möjligheter att uttrycka sig genom mångfald av språkande uttryckssätt. Vi vill erbjuda utmanande och lockande miljöer och material. Barnen blir delaktiga i deras stad och får se Härnösand och dess  närområde. Vad är det barnen upptäcker? Vad vill de berätta och på vilket sätt gör de det? 

Ateljerista

På förskolan arbetar en ateljerista med uppdrag att driva och utveckla den skapande verksamheten tillsammans med barn och pedagoger. Vi vill erbjuda alla barn möjlighet att på ett lustfyllt sätt möta skapande aktiviteter på många olika sätt.

Pedagogista

På vår förskola har vi en pedagogista som arbetar tillsammans med barn och pedagoger. Vi jobbar med att utveckla våra lärmiljöer så att de blir utmanande och stimulerande för barnen. Pedagogistans huvudroll är att tillsammans med pedagogerna driva ett reflekterande arbetssätt för att ständigt utveckla verksamheten.