Anmälan om eldstad/rökkanal i befintlig byggnad

Innan du ska installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin, pelletspanna, måste du göra en anmälan till Samhällsnämnden.

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från samhällsnämnden. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av Skorstensfejaren.

Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

  • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
  • Byte av eldstad
  • Byte av rökkanal (skorsten)
  • Installation av braskasset i befintlig öppen spis
  • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag från oljebrännare till pelletsbrännare eller liknande)

1. Beställ kartunderlag

Om det finns flera byggnader på fastigheten/tomten behöver du markera vilken byggnad du ska installera eldstaden i. Detta gör du på ett enklare kartunderlag till exempel bygg- och exploateringskartan. Kom ihåg att markera 'fastighetsgränser' i menyn till höger och skriv in din adress. Du väljer 'skriv ut' för att få ut kartan.

Bygg- och exploateringskartan

2. Använd e-tjänsten eller blanketten för 'Anmälan om eldstad/rökkanal'

Nu kan du börja fylla i din ansökan på den här sidan för e-tjänsten. Fyll i alla uppgifter som är aktuella för ditt bygge. Du hittar länk till e-tjänst och blankett längst ner på sidan.

Samtliga lagfarna ägare ska skriva under ansökningsblanketten.

3. Gör i ordning de handlingar som krävs för komplett ansökan

Kontrollplan Förslag till Kontrollplanlänk till annan webbplats, Här hittar du ett exempel på en enkel kontrollplan som du kan använda i det här ärendet.

Här finns ett exempel på en kontrollplan för eldstad/rökkanal som du kan använda.PDF (pdf, 2.1 MB)

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla.PDF (pdf, 898.6 kB)

Har du inte en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in i samband med ansökan

Prestandadeklaration för kamin/rökrör

Ritningar

Situationsplan

Situationsplanlänk till annan webbplats, ange vilken byggnad installationen ska ske i. En situationsplan kan du beställa av Samhällsförvaltningen Härnösand.

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av eldstad eller rökkanal.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

Fasadritningarlänk till annan webbplats som visar skorstenens placering. När befintlig skorsten används krävs inte fasadritning. Rita in skorstenen och måttsätt ritningen.

Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökan av eldstad eller rökkanal.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

Planritninglänk till annan webbplats som visar eldstadens placering.

Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökan av eldstad eller rökkanal.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritninglänk till annan webbplats som visar rökkanalens dragning genom bjälklaget.

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av eldstad eller rökkanal.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Krav på ritningarna

Alla ritningar ska redovisas på vitt, ej rutat papper. De ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

4. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss. Du kan använda e-tjänsten eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.

Besöksadress
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Vad händer efter att vi tagit mot din ansökan?

Vi handlägger ditt ärende och en bygglovshandläggare kontaktar dig om du måste komplettera med något du får ett beslut 4 veckor från det att ärendet är komplett. Observera att om ärendet inte är komplett och du har glömt att skicka in de handlingar som efterfrågas tar ditt ärende längre tid.

Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 4 veckor.

Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Stöd till dig som söker bygglov

På bygglovsguiden.se finns det en handbok där du kan slå upp information om varje steg i bygglovsprocessen.

Bygglovsguiden.selänk till annan webbplats

På boverket.se finns det mycket information om när bygglov krävs och vilka krav som ställs på dig som sökande

Boverket.selänk till annan webbplats

Som stöd finns det också en sida med de förklaringar av de vanligaste bygglovstermerna för att ge dig ett extra stöd när du gör din ansökan.

Förklaring av bygglovstermer

Vad kostar min anmälan?

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

Installation eller ändring av eldstad

Avgift

Med tekniskt samråd

10 064 kr

Utan tekniskt samråd

3 552 kr

Planavgift kan tillkomma

Start och slutbesked

Du måste få ett startbeskedlänk till annan webbplats innan du påbörjar installationen och innan du börjar elda måste du fått ett slutbeskedlänk till annan webbplats.

När du har installerat din eldstad klart ska du anlita en sotare som besiktar din installation ur brandsäkerhetssynpunkt. Sotaren ska signera kontrollpunkter på kontrollplanen, även du som byggherre ska signera kontrollplanen. Du skickar in den signerade kontrollplanen och begär slutbesked. När du fått ett slutbesked får du börja använda din eldstad/rökkanal.

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag-fredag klockan 10.00-12.00

Övrig tid: bygglovladan@harnosand.se

 

Boka tid med en bygglovshandläggare

Boka tid med handläggare genom att ringa Servicecenter på 0611-34 80 40 eller direkt med handläggare på 0611-34 81 71 under telefontid.

E-post: servicecenter@harnosand.se

 

Skicka in handlingar i ett pågående ärende

E-post: byggarenden@harnosand.se