Ansökan om förhandsbesked

Om du planerar att stycka av en tomt eller bygga på en tom fastighet/tomt kan du ansöka om förhandsbesked Fyll i alla delar av ansökan glöm inte att skriva under.

Tillsammans med ansökan skickar du in: Situationsplan som visar hur du planerar att avstycka fastigheten samt ungefärlig placering av byggnader. Även planerad in- och utfart ska redovisas. Beskrivning av hur du planerar att lösa vatten och avlopp.

Läs mer om förhandsbesked

Handlingar som krävs

  • Kontrollansvariglänk till annan webbplats. I dessa ärenden krävs en kontrollansvarig. Anmäl kontrollansvarig via e-tjänst (länk nedan) eller blankettlänk till annan webbplats.
  • Situationsplanlänk till annan webbplats i skala 1:500 som visar hur du planerar att avstycka fastigheten samt ungefärlig placering av byggnader. Innan du kan lämna in din situationsplan ska du vanligtvis beställa en nybyggnadskarta

Även planerad in- och utfart ska redovisas samt beskrivning av hur du planerar att lösa vatten och avlopp.

Nybyggnadskarta

När du ska göra en tillbyggnad eller nybyggnad, krävs oftast en nybyggnadskarta, länk till annan webbplatssom du kan beställa från samhällsförvaltningen. Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att göra en situationsplanlänk till annan webbplats (tomtkarta) där du bland annat ska rita in var din byggnad ska placeras. Du kan beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst (klicka på länken nedan) eller på blankett. En kostnad tas ut för nybyggnadskartan. Vid mindre åtgärder kan du använda en enklare karta.

Beställ nybyggnadskartalänk till annan webbplats

Vad kostar min ansökan?

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Förhandsbesked

Avgift

Enligt gällande detaljplan

15 984 kr

Utanför planlagt område

21 904 kr

Planavgift kan tillkomma

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag-fredag klockan 10.00-12.00

Övrig tid: bygglovladan@harnosand.se

 

Boka tid med en bygglovshandläggare

Boka tid med handläggare genom att ringa Servicecenter på 0611-34 80 40 eller direkt med handläggare på 0611-34 81 71 under telefontid.

E-post: servicecenter@harnosand.se

 

Skicka in handlingar i ett pågående ärende

E-post: byggarenden@harnosand.se