Bygg- och exploateringskartan

Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering.

Det finns tre olika typer av restriktioner som kommuner reglerar detaljplan/områdesbestämmelser, sammanhållen bebyggelse eller utomplansbestämmelser. Det kan avgöra vad du behöver söka bygglov för samt vad du kan få bygglov för. Ta reda på vad din fastighet berörs av.

Vidare finns det övriga markrestriktioner och bestämmelser som kan påverka bygglovet. Undersök detta innan du söker bygglov.