Kontakt Solstrålens förskola

Ulrika Ellenberg

Förskolechef

Ulrika Ellenberg
Mobil: 073-275 40 42

E-post: ulrika.ellenberg@harnosand.se

Kontaktuppgifter

Avdelning

Mobiltelefon

Telefon

Guldet

070-384 61 12

0611-34 86 54

Klimpen

070-297 89 27

0611-34 86 54

Stjärnan

070-131 80 14


Safiren

070-283 16 73